Forsinkelsesrente på for sent betalt arbeidstaker- og rederavgift - Norge

Kalkulatoren beregner hvilken lovbestemt rentegodtgjørelse redere må betale hvis arbeidstaker- og rederiavgiften ikke betales ved forfall. Arbeidstaker- og rederiavgiftsrentesatsen utgjør 12,50 % pro anno fra 1.7.2014, og tilsvarer den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats med tillegg av 3,00 %-poeng.

Bruk av denne rentesatsen følger av sjømannspensjonstrygdloven § 12. Disse avgiftene er hovedfinansieringen av Pensjonstrygden for sjømenn.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente. Begge disse forutsetningene kan endres under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

Det kan også tilføyes delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" er det flere alternativer i renteberegningen.

Alle de historiske arbeidstaker- og rederiavgiftsrentene tilbake til 1.9.1994 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.