Forsinkelsesrente - næringsforhold - Norge

Kalkulatoren beregner lovbestemte eller egendefinerte forsinkelsesrenter (morarenter) i næringsforhold i Norge etter den norske lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1976 nr 100 (forsinkelsesrenteloven). Ny forsinkelsesrentesats fastsettes av Finansdepartementet i forskrift den 1.1. og 1.7. hvert år, og utgjør 9,50 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014.

Renteberegningen er basert på kalenderårets alle 365 dager, henholdsvis 366 dager i skuddår. Det regnes ikke rentes rente. Begge disse forutsetningene kan endres under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om kalkulatoren skal gjøre slik tilpasning.

Det kan også tilføyes delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" er det flere alternativer i renteberegningen.

Alle de historiske rentene i næringsforhold tilbake til 1.1.1978 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.