Nyhetsbrev nr 3/2011 – Nye transportrettslige rentekalkulatorer


Publisert 15.05.2011

Fra norske advokater som arbeider innen sjørett har vi fått forespørsel om vi kan lage kalkulator for flere typer renteberegninger innen transportretten som følger spesielle regler og rentesatser. Derfor har vi i dag publisert en rekke nye kalkulatorer som beregner mange nye typer renter som benyttes innen transportretten i Norden. Til kalkulatorene følger en nøyaktig beskrivelse av hva som kan beregnes. Under menyvalget Rentetabeller får du en oversikt over historiske rentesatser for de ulike rentetypene som er innebygget i kalkulatorene. De nye kalkulatorene som nå er lagt ut gjør det enkelt å foreta følgende renteberegninger:

De aktuelle NIBOR-, STIBOR- og LIBOR-rentene (i 10 ulike valutaer) i ovennevnte kalkulatorer beregnes alle basert på forskjellige rentesatser, forskjellige løpetider og forskjellige rentetekniske beregningsmetoder. Disse verktøyene vil spare mye tid for enhver bruker som har behov for å beregne slike renter. Alle de nye valgene er tilgjengelig som nye menyvalg under Andre rentetyper og land. All øvrig funksjonalitet for kalkulatorene er tilgjengelig sammen med dette valget. Utskriftsversjonen av beregningen gir som tidligere den samme omfattende dokumentasjon for dine valg.

Vi har også publisert to nye rentekalkulatorer for norske forhold i tilknytning til skattebetalingsloven. Den ene kalkulatoren foretar renteberegninger etter de særskilte rentesatsene som følger av skattebetalingsloven § 11-6, jf § 11-1 for renter til avgiftsmyndighetene som løper på innvilget betalingsordning for arveavgift, fordi arven eller gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet (halvparten av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats). Den andre kalkulatoren foretar beregning etter de særskilte rentesatser som følger av skattebetalingsloven § 11-6, jf § 11-2 som løper ved skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om endring, egenretting, arveavgift betalt etter forfall mv (pengepolitisk styringsrente pr 1.1. hvert år + 1 %-poeng).

Til oversikt over nyhetsbrev