Rentetabeller

Tilgang til de lenkede nå opphevede forskrifter krever at du har et betalt abonnement hos Lovdata. Når du klikker på en lenke blir du bedt om å oppgi ditt brukernavn og passord hos www.lovdata.no.

Forsinkelsesrente - forbrukerforhold - Norge

Periode%-satsKommentar
01.01.1978 -30.06.1981:2,00 %over vanlige sparevilkår i bank i forbrukerforhold (ca 6,00 % - 7,00 %)
01.07.1981 -31.01.1986:12,00 %(3,00 %-poeng lavere enn i næringsforhold)
01.02.1986 -31.12.1993:15,00 %(3,00 %-poeng lavere enn i næringsforhold)
01.01.1994 -31.12.2003:12,00 %(herfra lik rente som i næringsforhold)
01.01.2004 -30.06.2004:9,25 %
01.07.2004 -31.12.2004:8,75 %
01.01.2005 -30.06.2005:8,75 %
01.07.2005 -31.12.2005:9,00 %
01.01.2006 -30.06.2006:9,25 %
01.07.2006 -31.12.2006:9,75 %
01.01.2007 -30.06.2007:10,50 %
01.07.2007 -31.12.2007:11,50 %
01.01.2008 -30.06.2008:12,25 %
01.07.2008 -31.12.2008:12,75 %
01.01.2009 -30.06.2009:10,00 %
01.07.2009 -31.12.2009:8,25 %
01.01.2010 -30.06.2010:8,75 %
01.07.2010 -31.12.2010:9,00 %
01.01.2011 -30.06.2011:9,00 %
01.07.2011 -31.12.2011:9,25 %
01.01.2012 -30.06.2012:8,75 %
01.07.2012 -31.12.2012:8,50 %
01.01.2013 -30.06.2013:8,50 %
01.07.2013 -31.12.2013:9,50 %
01.01.2014 -30.06.2014:9,50 %
01.07.2014 -31.12.2014:9,50 %

Forsinkelsesrente - næringsforhold - Norge

Periode%-satsKommentar
01.01.1978 -30.11.1980:10,00 %
01.12.1980 -31.01.1986:15,00 %(3,00 %-poeng høyere enn i forbrukerforhold)
01.02.1986 -31.12.1993:18,00 %(3,00 %-poeng høyere enn i forbrukerforhold)
01.01.1994 -31.12.2003:12,00 %(herfra lik rente som i forbrukerforhold)
01.01.2004 -30.06.2004:9,25 %
01.07.2004 -31.12.2004:8,75 %
01.01.2005 -30.06.2005:8,75 %
01.07.2005 -31.12.2005:9,00 %
01.01.2006 -30.06.2006:9,25 %
01.07.2006 -31.12.2006:9,75 %
01.01.2007 -30.06.2007:10,50 %
01.07.2007 -31.12.2007:11,50 %
01.01.2008 -30.06.2008:12,25 %
01.07.2008 -31.12.2008:12,75 %
01.01.2009 -30.06.2009:10,00 %
01.07.2009 -31.12.2009:8,25 %
01.01.2010 -30.06.2010:8,75 %
01.07.2010 -31.12.2010:9,00 %
01.01.2011 -30.06.2011:9,00 %
01.07.2011 -31.12.2011:9,25 %
01.01.2012 -30.06.2012:8,75 %
01.07.2012 -31.12.2012:8,50 %
01.01.2013 -30.06.2013:8,50 %
01.07.2013 -31.12.2013:9,50 %
01.01.2014 -30.06.2014:9,50 %
01.07.2014 -31.12.2014:9,50 %

Skifteutleggsrente - Norge

Periode%-satsKommentar
01.01.1978 -30.06.1981:5,00 %(lovsatt ved ikrafttredelsen av forsinkelsesrenteloven og fulgte direkte av daværende
skiftelov §§ 50a tredje punktum og 65 annet ledd)
01.07.1981 -31.12.1993:10,00 %(fastsatt direkte i daværende skiftelov §§ 50a tredje punktum og 65 annet ledd)
01.01.1994 -28.02.2007:8,00 %
01.03.2007 -31.12.2007:5,30 %(10,50 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2008 -31.12.2008:7,05 %(12,25 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2009 -31.12.2009:4,80 %(10,00 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2010 -31.12.2010:3,55 %(8,75 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2011 -31.12.2011:3,80 %(9,00 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2012 -31.12.2012:3,55 %(8,75 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2013 -31.12.2013:3,30 %(8,50 % - 5,20 %-poeng)
01.01.2014 -31.12.2014:4,30 %(9,50 % - 5,20 %-poeng)

Lovsatt forsinkelsesrente på for sent betalt arbeidstaker- og rederavgift - Norge

Periode%-satsKommentar
01.01.1989 -31.08.1994:1,50 %pr måned/ del av måned etter forfallstidspunkt
01.09.1994 -31.12.2003:15,00 %
01.01.2004 -30.06.2004:12,25 %(9,25 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2004 -31.12.2004:11,75 %(forsinkelsesrente 8,75 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2005 -30.06.2005:11,75 %(forsinkelsesrente 8,75 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2005 -31.12.2005:12,00 %(forsinkelsesrente 9,00 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2006 -30.06.2006:12,25 %(forsinkelsesrente 9,25 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2006 -31.12.2006:12,75 %(forsinkelsesrente 9,75 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2007 -30.06.2007:13,50 %(forsinkelsesrente 10,50 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2007 -31.12.2007:14,50 %(forsinkelsesrente 11,50 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2008 -30.06.2008:15,25 %(forsinkelsesrente 12,25 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2008 -31.12.2008:15,75 %(forsinkelsesrente 12,75 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2009 -30.06.2009:13,00 %(forsinkelsesrente 10,00 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2009 -31.12.2009:11,25 %(forsinkelsesrente 8,25 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2010 -30.06.2010:11,75 %(forsinkelsesrente 8,75 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2010 -31.12.2010:12,00 %(forsinkelsesrente 9,00 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2011 -30.06.2011:12,00 %(forsinkelsesrente 9,00 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2011 -31.12.2011:12,25 %(forsinkelsesrente 9,25 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2012 -30.06.2012:11,75 %(forsinkelsesrente 8,75 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2012 -31.12.2012:11,50 %(forsinkelsesrente 8,50 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2013 -30.06.2013:11,50 %(forsinkelsesrente 8,50 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2013 -31.12.2013:12,50 %(forsinkelsesrente 9,50 % + 3,00 %-poeng)
01.01.2014 -30.06.2014:12,50 %(forsinkelsesrente 9,50 % + 3,00 %-poeng)
01.07.2014 -31.12.2014:12,50 %(forsinkelsesrente 9,50 % + 3,00 %-poeng)

Forsinkelsesrente på etterbetalte trygdeytelser mv - Norge

Periode%-satsKommentar
01.01.2009 -30.06.2009:5,000 %(10,00 %/2)
01.07.2009 -31.12.2009:4,125 %(8,25 %/2)
01.01.2010 -30.06.2010:4,375 %(8,75 %/2)
01.07.2010 -31.12.2010:4,500 %(9,00 %/2)
01.01.2011 -30.06.2011:4,500 %(9,00 %/2)
01.07.2011 -31.12.2011:4,625 %(9,25 %/2)
01.01.2012 -30.06.2012:4,375 %(8,75 %/2)
01.07.2012 -31.12.2012:4,250 %(8,50 %/2)
01.01.2013 -30.06.2013:4,250 %(8,50 %/2)
01.07.2013 -31.12.2013:4,750 %(9,50 %/2)
01.01.2014 -30.06.2014:4,750 %(9,50 %/2)
01.07.2014 -31.12.2014:4,750 %(9,50 %/2)

Rentesatser etter Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 - Norge

Rentesatsene i nedenstående tabell er beregnet etter Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) § 5-4, og utgjør gjennomsnittet av daglige rentesatser for 6 måneders NIBOR, henholdsvis LIBOR i den aktuelle valuta, i november og desember året før med tillegg av 2 %-poeng. Alle de beregnede rentesatsene er basert på fixing-datoen (fastsettelsesdatoen i London) til den aktuelle LIBOR-valutaen.

Dette representerer de såkalte poliserentene/ planrentene. Vær oppmerksom på at LIBOR i SEK ikke ble fastsatt før fra 2006 (med virkning for 2007), og LIBOR i DKK ble ikke fastsatt før fra 2003 (med virkning for 2004).

Disse rentesatsene er vist i denne tabellen i avrundet form med tre desimaler. I alle beregninger benyttes det ennå mer nøyaktige beregnede rentsatser med 5 desimalers nøyaktighet. De nøyaktige tallene er synlige på enhver beregning og utskrift.

Angivelsen I/A (ikke aktuelt) angir at den aktuelle valutaen på dette tidspunktet ikke inngikk i kurven av valutaer hvor det ble fastsatt LIBOR-rentesatser. Dermed var det heller ikke mulig å kunne beregne slik rentesats for dette året i medhold av reglene i Norsk Sjøforsikringsplan § 5-4 tredje ledd. Se mer informasjon under Vanlige spørsmål.

Denne rentetabellen viser rentene frem til og med 31.12.2012, hvor Norsk Sjøforsikringsplan 1996 Versjon 2010 ble erstattet av Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013. Se mer informasjon om dette under Vanlige spørsmål.

Rentetabellen her på www.interestia.no viser beregnede rentesatser etter NSPL § 5-4 tredje ledd i alle de 10 valutaene LIBOR noteres i idag, samt i NOK beregnet etter NIBOR, frem til og med 31.12.2012. Alle de beregnede satsene i nedenstående tabell er inklusive 2 %-poeng, og er innebygget i kalkulatoren i de år som fremkommer av tabellen. Vi garanterer ikke mot feil i våre rentetabeller eller kalkulator, se våre Vilkår for mer informasjon.

ÅrNOKSEKDKKEURGBPUSDJPYCHFCADAUDNZD
19999,550 %I/AI/AI/A8,461 %7,121 %2,479 %3,570 %6,957 %6,780 %I/A
20008,005 %I/AI/A5,494 %8,126 %8,079 %2,256 %4,031 %7,324 %7,680 %I/A
20019,425 %I/AI/A7,023 %8,029 %8,552 %2,550 %5,509 %7,817 %8,188 %I/A
20028,485 %I/AI/A5,259 %6,032 %4,047 %2,095 %3,937 %4,202 %6,174 %I/A
20038,630 %I/AI/A4,960 %6,010 %3,442 %2,079 %2,719 %4,879 %6,766 %I/A
20044,755 %I/A4,304 %4,209 %6,169 %3,239 %2,071 %2,341 %4,788 %7,518 %7,521 %
20054,010 %I/A4,265 %4,211 %6,922 %4,605 %2,067 %2,851 %4,781 %7,402 %8,641 %
20064,680 %I/A4,595 %4,551 %6,633 %6,611 %2,081 %3,161 %5,620 %7,630 %9,610 %
20075,890 %5,323 %5,905 %5,759 %7,343 %7,361 %2,598 %4,066 %6,259 %8,411 %9,676 %
20087,925 %6,752 %6,871 %6,724 %8,224 %6,829 %3,012 %4,844 %6,877 %9,401 %11,033 %
20097,075 %5,812 %7,751 %5,829 %5,965 %4,418 %3,006 %3,616 %4,806 %7,236 %8,361 %
20104,470 %2,704 %3,709 %2,979 %2,835 %2,485 %2,498 %2,353 %2,753 %6,494 %5,287 %
20114,680 %3,731 %3,478 %3,209 %3,037 %2,452 %2,365 %2,239 %3,425 %7,134 %5,474 %
20125,228 %4,675 %3,312 %3,639 %3,327 %2,730 %2,335 %2,095 %3,415 %6,719 %5,049 %

Rentesatser etter Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013

Rentesatsene i nedenstående tabell er fra og med 1.1.2013 beregnet etter Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 (NSPL) § 5-4, og utgjør gjennomsnittet av daglige rentesatser for 6 måneders NIBOR, STIBOR (fra og med 1.1.2013) og CIBOR (fra og med 1.1.2013), henholdsvis LIBOR i den aktuelle valuta, i november og desember året før, med tillegg av 2 %-poeng. Alle de beregnede rentesatsene er basert på fixing-datoen (fastsettelsesdatoen i London) til den aktuelle LIBOR-valutaen.

Dette representerer de såkalte poliserentene/ planrentene etter Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, som erstattet Norsk Sjøforsikringsplan 1996 Versjon 2010 fra og med 1.1.2013. Vær oppmerksom på at STIBOR (SEK) og CIBOR (DKK) ikke ble anvendt i beregningene før fra 1.1.2013, og at rentesatsene i tabellen fra tidligere år i disse valutaene er henholdsvis SEK LIBOR og DKK LIBOR, i tråd med den tidligere Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010.

Disse rentesatsene er vist i denne tabellen i avrundet form med tre desimaler. I alle beregninger benyttes det rentsatser med inntil 5 desimalers nøyaktighet. De nøyaktige tallene er synlige på enhver beregning og utskrift.

Angivelsen I/A (ikke aktuelt) angir at den aktuelle valutaen på dette tidspunktet ikke inngikk i kurven av valutaer hvor det ble fastsatt LIBOR-rentesatser. Dermed var det heller ikke mulig å kunne beregne slik rentesats for dette året i medhold av Norsk Sjøforsikringsplan 1996 Versjon 2010 § 5-4 tredje ledd. Se mer informasjon under Vanlige spørsmål.

For noen rentesatser avviker vår tabell fra The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) sine publiserte beregninger for 2013. Såvidt vi kan se skyldes det at CEFOR har beregnet gjennomsnittet for november og desember 2012 ved å benytte 6 måneders SEK LIBOR og 6 måneders DKK LIBOR, i stedet for henholdsvis 6 måneders STIBOR og 6 måneders CIBOR.

Rentetabellen her på www.interestia.no viser beregnede rentesatser etter NSPL § 5-4 tredje ledd i alle de 10 valutaene LIBOR ble notert notert i frem til og med 2012, samt i NOK beregnet etter NIBOR. For 2013 og senere år vises rentesatsen i NOK basert på 6 måneders NIBOR + 2,00 %-poeng, i SEK basert på 6 måneders STIBOR + 2,00 %-poeng, og i DKK basert på 6 måneders CIBOR + 2,00 %-poeng, mens det for de øvrige valutaer er basert på 6 måneders LIBOR + 2,00 %-poeng. Den autoritative aktøren British Bankers Association (BBA) som fastsatte de offisielle rentesatsene i LIBOR, avsluttet fastsettelsen for flere løpetider i en rekke valutaer i 2013. NZD 6 måneder LIBOR ble avsluttet i februar 2013, mens de tilsvarende løpetider i CAD og AUD ble avsluttet i mai 2013. I vår tabell har vi benyttet siste tilgjengelige snittall, det vil si gjennomsnittet for 6 måneders LIBOR i januar og februar 2013 for NZD, og gjennomsnittet for 6 måneders LIBOR i april og mai for valutaene CAD og AUD. Beregningene av LIBOR for de øvrige BBA-fastsatte valutaene EUR, GBP, USD, JPY og CHF er uforandret. Alle de beregnede satsene i nedenstående tabell er inklusive 2 %-poeng, og er innebygget i kalkulatoren i de år som fremkommer av tabellen. Vi garanterer ikke mot feil i våre rentetabeller eller kalkulator, se våre Vilkår for mer informasjon.

ÅrNOKSEKDKKEURGBPUSDJPYCHFCADAUDNZD
19999,550 %I/AI/AI/A8,461 %7,121 %2,479 %3,570 %6,957 %6,780 %I/A
20008,005 %I/AI/A5,494 %8,126 %8,079 %2,256 %4,031 %7,324 %7,680 %I/A
20019,425 %I/AI/A7,023 %8,029 %8,552 %2,550 %5,509 %7,817 %8,188 %I/A
20028,485 %I/AI/A5,259 %6,032 %4,047 %2,095 %3,937 %4,202 %6,174 %I/A
20038,630 %I/AI/A4,960 %6,010 %3,442 %2,079 %2,719 %4,879 %6,766 %I/A
20044,755 %I/A4,304 %4,209 %6,169 %3,239 %2,071 %2,341 %4,788 %7,518 %7,521 %
20054,010 %I/A4,265 %4,211 %6,922 %4,605 %2,067 %2,851 %4,781 %7,402 %8,641 %
20064,680 %I/A4,595 %4,551 %6,633 %6,611 %2,081 %3,161 %5,620 %7,630 %9,610 %
20075,890 %5,323 %5,905 %5,759 %7,343 %7,361 %2,598 %4,066 %6,259 %8,411 %9,676 %
20087,925 %6,752 %6,871 %6,724 %8,224 %6,829 %3,012 %4,844 %6,877 %9,401 %11,033 %
20097,075 %5,812 %7,751 %5,829 %5,965 %4,418 %3,006 %3,616 %4,806 %7,236 %8,361 %
20104,470 %2,704 %3,709 %2,979 %2,835 %2,485 %2,498 %2,353 %2,753 %6,494 %5,287 %
20114,680 %3,731 %3,478 %3,209 %3,037 %2,452 %2,365 %2,239 %3,425 %7,134 %5,474 %
20125,228 %4,675 %3,312 %3,639 %3,327 %2,730 %2,335 %2,095 %3,415 %6,719 %5,049 %
20134,067 %3,508 %2,520 %2,239 %2,680 %2,522 %2,300 %2,096 %3,524 %5,510 %5,428 %
20143,736 %3,124 %2,485 %2,2972,6042,3502,2072,0743,3805,1795,021

York-Antwerpen 2004 - Rentesats etter Tallregel 21 (XXI)

Rentesatsen etter York-Antwerpen 2004 Tallregel 21 (XXI) skulle første gang blitt fastsatt av Comite Maritime International i 2004 da York-Antwerpen 2004-reglene ble vedtatt. Det fremkommer av referatet fra årsmøtet fra 2005 at rentesatsen først ble formelt vedtatt på Paris-møtet 16.4.2005, men at man valgte å benytte samme rentesats for både 2004 og 2005. Deretter har rentesatsen årlig blitt fastsatt av komitéen slik nedenstående tabell viser. Angivelsen av renteperiodene er i referatene preget av noen gale angivelser, men nedenstående tabell representerer de satsene som ifølge komitéen egne referater er gjeldende. Vær spesielt oppmerksom på år 2011, hvor rentesatsen ifølge referatet fra Buenos Aires-møtet 27.10.2010 ble satt til 4,25 %, mens CMI senere selv i senere oversikt benytter 3,00 % for 2011.

Någjeldende rentesats for år 2014 ble fastsatt på årsmøtet i Dublin den 1.10.2013 og utgjør 2,75 % pro anno.

Det følger av retningslinjene for fastsetting av rentesatsen etter York-Antwerpen 2004 Tallregel 21 (XXI) at satsen skal baseres på et fornuftig estimat over rentesatsen en skipseier med god kredittrating ville fått i en førsteklasses bank. Særskilt vekt skal legges på rentesatsen for 1-års USD lån siden de fleste lån løper i denne valutaen. Rentesatsene for lån i valutaene GBP, EUR og JPY på samme 1-års løpetid vil også telle med, spesielt hvis en av disse valutaers rentesatser avviker vesentlig.

Disse historiske rentesatsene er innarbeidet i kalkulatoren på www.interestia.no alternativ Renter etter York-Antwerpen 2004.

Periode%-satsFastsettelsessted, -tid og protokollpunkt
01.01.2005 -31.12.2005:4,50 %Vancouver-møtet 4.6.2004
01.01.2006 -31.12.2006:4,50 %Paris-møtet 16.4.2005 side 6 (i)
01.01.2007 -31.12.2007:5,50 %Cape Town-møtet 15.2.2006 pkt 9 h)
01.01.2008 -31.12.2008:5,75 %Dubrovnik-møtet 11.5.2007 pkt 9 e)
01.01.2009 -31.12.2009:6,00 %Aten-møtet 17.10.2008 pkt 7 b) - utsatt til januar 2009
01.01.2010 -31.12.2010:4,00 %Rotterdam-møtet 23.9.2009 pkt 9 a)
01.01.2011 -31.12.2011:4,25 %Buenos Aires-møtet 27.10.2010 pkt 8 a)
01.01.2012 -31.12.2012:3,00 %Oslo-møtet 25.9.2011 pkt 13
01.01.2013 -31.12.2013:2,75 %Beijing-møtet 19.10.2012 pkt 11
01.01.2014 -31.12.2014:2,75 %Dublin-møtet 1.10.2013

Renter etter Vareforsikringsvilkåret 1995, versjon 2004 - Norge

På www.interestia.no har vi beregnet alle rentesatser som skal benyttes ved renteberegning av erstatningsoppgjør etter Vareforsikringsvilkåret 1995, versjon 2004 § 49, hvor forsikringssummen er fastsatt i en annen valuta enn NOK. Rentesatsen skal i så fall utgjøre den dagsaktuelle 3 måneders LIBOR-rentesatsen i den aktuelle valuta, med tillegg av 1,5 %-poeng. Alle de beregnede rentesatsene er basert på fixing-datoen (fastsettelsesdatoen i London) til den aktuelle LIBOR-valutaen. Ved renteberegningsperioder utover 3 måneder skal ny dagsaktuell LIBOR-rentesats anvendes for neste 3 måneders-periode.

I nedenstående tabell fremkommer for illustrasjon et lite utvalg av beregnede rentesatser for dagen midt i hver måned. For visningsformål i denne tabellen benytter vi bare tre desimaler, men alle beregninger utføres med en nøyaktighet på 5 desimaler.

Kalkulatoren her på www.interestia.no har innebygget alle disse daglige beregnede rentesatsene for perioden fra 1.10.2009 i valutaene SEK, DKK, EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD og NZD. Vi garanterer ikke mot feil i våre rentetabeller eller kalkulator, se våre Vilkår for mer informasjon.

Kalkulatorens rentesatser ajourføres ikke daglig, og kalkulatoren er p.t. ajour pr 2.9.2011 i nedenstående valutaer.

ÅrSEKDKKEURGBPUSDJPYCHFCADAUDNZD
15.10.20092,050 %3,088 %2,191 %2,068 %1,784 %1,839 %1,769 %2,000 %5,348 %4,595 %
14.11.20091,998 %3,055 %2,171 %2,114 %1,771 %1,808 %1,755 %2,000 %5,485 %4,513 %
15.12.20091,993 %3,040 %2,176 %2,106 %1,753 %1,778 %1,752 %1,970 %5,608 %4,480 %
15.1.20101,993 %2,935 %2,128 %2,110 %1,751 %1,761 %1,750 %1,953 %5,673 %4,485 %
16.2.20101,990 %2,900 %2,100 %2,141 %1,750 %1,754 %1,749 %1,911 %5,603 %4,413 %
16.3.20101,998 %2,900 %2,091 %2,146 %1,761 %1,744 %1,750 %1,900 %5,795 %4,348 %
15.4.20102,004 %2,793 %2,083 %2,151 %1,804 %1,738 %1,743 %1,924 %5,950 %4,373 %
15.5.20102,053 %2,770 %2,131 %2,196 %1,960 %1,746 %1,715 %2,037 %6,228 %4,438 %
15.6.20102,090 %2,640 %2,156 %2,230 %2,039 %1,743 %1,590 %2,307 %6,385 %4,733 %
15.7.20102,226 %2,588 %2,281 %2,234 %2,025 %1,744 %1,617 %2,375 %6,440 %4,805 %
16.8.20102,340 %2,578 %2,332 %2,230 %1,862 %1,740 %1,665 %2,520 %6,368 %4,948 %
15.9.20102,483 %2,561 %2,328 %2,225 %1,792 %1,728 %1,679 %2,720 %6,350 %4,850 %
15.10.20102,694 %2,568 %2,429 %2,240 %1,789 %1,699 %1,674 %2,744 %6,250 %4,803 %
15.11.20102,965 %2,616 %2,491 %2,238 %1,784 %1,696 %1,668 %2,698 %6,405 %4,800 %
15.12.20103,278 %2,635 %2,450 %2,249 %1,802 %1,684 %1,670 %2,733 %6,438 %4,800 %
14.1.20113,468 %2,634 %2,438 %2,268 %1,803 %1,689 %1,668 %2,745 %6,450 %4,803 %
15.2.20113,595 %2,637 %2,544 %2,303 %1,814 %1,690 %1,670 %2,710 %6,450 %4,800 %
15.3.20113,789 %2,650 %2,620 %2,306 %1,809 %1,700 %1,678 %2,704 %6,393 %4,333 %
15.4.20113,845 %2,791 %2,781 %2,319 %1,775 %1,698 %1,685 %2,700 %6,415 %4,305 %
15.5.20113,882 %2,806 %2,874 %2,322 %1,761 %1,696 %1,678 %2,700 %6,455 %4,283 %
15.6.20113,883 %2,799 %2,929 %2,324 %1,745 %1,695 %1,676 %2,698 %6,445 %4,250 %
15.7.20113,957 %2,941 %3,053 %2,327 %1,750 %1,695 %1,675 %2,669 %6,363 %4,240 %
15.8.20113,995 %2,935 %2,989 %2,352 %1,792 %1,692 %1,550 %2,625 %6,353 %4,305 %

Renter på innvilget betalingsordning for arveavgift - Norge

Renter til avgiftsmyndighetene på innvilget betalingsordning for arveavgift fordi arven eller gaven vesentlig omfatter næringsvirksomhet skal svares etter skattebetalingsloven § 11-1. Rentesatsen fra 1.1.2009 utgjør i medhold av skattebetalingsloven § 11-6 (1) annet punktum halvparten av den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrentesatsen, noe som utgjør 4,750 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014.

I perioden fra 1.1.1999 frem til 31.12.2008 utgjorde rentesatsen på slike betalingsordninger 150 % av normalrentesatsen for fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold fastsatt i Stortingets årlige skattevedtak. Normalrenten fastsatt i de årlige skattevedtakene ble fra 1.1.2004 erstattet av en normrente fastsatt i forskrifts form av departementet inntil seks ganger i året, men rentesatsen på slike betalingsordningene for arveavgift utgjorde fortsatt 150 % av normrenten ut år 2008. Fra 1.1.2009 utgjorde rentesatsen halvparten av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats.

Alle disse historiske rentesatsene tilbake til 1.1.1999 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.

Periode%-satsKommentar
01.01.1999 -31.12.1999:7,500 %(5,00 % x 1,5)
01.01.2000 -31.12.2000:7,500 %(5,00 % x 1,5)
01.01.2001 -31.12.2001:9,000 %(6,00 % x 1,5)
01.01.2002 -31.12.2002:9,000 %(6,00 % x 1,5)
01.01.2003 -30.06.2003:9,750 %(6,50 % x 1,5)
01.07.2003 -31.08.2003:7,500 %(5,00 % x 1,5)
01.09.2003 -31.12.2003:5,250 %(3,50 % x 1,5)
01.01.2004 -30.04.2004:4,875 %(3,25 % x 1,5)
01.05.2004 -31.12.2004:3,750 %(2,50 % x 1,5)
01.01.2005 -31.12.2005:3,750 %(2,50 % x 1,5)
01.01.2006 -28.02.2006:3,750 %(2,50 % x 1,5)
01.03.2006 -31.08.2006:4,125 %(2,75 % x 1,5)
01.09.2006 -31.10.2006:4,875 %(3,25 % x 1,5)
01.11.2006 -31.12.2006:5,250 %(3,50 % x 1,5)
01.01.2007 -28.02.2007:5,625 %(3,75 % x 1,5)
01.03.2007 -30.04.2007:6,000 %(4,00 % x 1,5)
01.05.2007 -30.06.2007:6,375 %(4,25 % x 1,5)
01.07.2007 -31.10.2007:7,125 %(4,75 % x 1,5)
01.11.2007 -31.12.2007:7,500 %(5,00 % x 1,5)
01.01.2008 -28.02.2008:7,875 %(5,25 % x 1,5)
01.03.2008 -30.04.2008:8,250 %(5,50 % x 1,5)
01.05.2008 -31.08.2008:8,625 %(5,75 % x 1,5)
01.09.2008 -31.12.2008:9,375 %(6,25 % x 1,5)
01.01.2009 -30.06.2009:5,000 %(10,00 %/2)
01.07.2009 -31.12.2009:4,125 %(8,25 %/2)
01.01.2010 -30.06.2010:4,375 %(8,75 %/2)
01.07.2010 -31.12.2010:4,500 %(9,00 %/2)
01.01.2011 -30.06.2011:4,500 %(9,00 %/2)
01.07.2011 -31.12.2011:4,625 %(9,25 %/2)
01.01.2012 -30.06.2012:4,375 %(9,25 %/2)
01.07.2012 -31.12.2012:4,250 %(8,50 %/2)
01.01.2013 -30.06.2013:4,250 %(8,50 %/2)
01.07.2013 -31.12.2013:4,750 %(9,50 %/2)
01.01.2014 -30.06.2014:4,750 %(9,50 %/2)
01.07.2014 -31.12.2014:4,750 %(9,50 %/2)

Renter på skatte- og avgiftsmyndighetenes endringsvedtak mv - Norge

Renter når skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om endring, egenretting, arveavgift betalt etter forfall mv skal svares etter skattebetalingsloven av 17.6.2005 nr 67 § 11-2. Rentesatsen utgjør i medhold av skattebetalingsloven § 11-6 den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året tillagt ett prosentpoeng. Denne renten utgjør 2,50 % pro anno fra 1.1.2014 til 31.12.2014.

I medhold av skattebetalingsloven § 11-6 (3) skal ny rentesats benyttes på den videre renteberegningen som går over i et nytt kalenderår, basert på den nye fastsatte styringsrente fra 1.1. tillagt ett prosentpoeng.

Alle de historiske rentene tilbake til 1.1.2008 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.no.

Periode%-satsKommentar
01.01.2008 -31.12.2008:6,25 %(5,25 % x 1,5)
01.01.2009 -31.12.2009:4,00 %(3,00 % + 1,00 %-poeng)
01.01.2010 -31.12.2010:2,75 %(1,75 % + 1,00 %-poeng)
01.01.2011 -31.12.2011:3,00 %(2,00 % + 1,00 %-poeng)
01.01.2012 -31.12.2012:2,75 %(1,75 % + 1,00 %-poeng)
01.01.2013 -31.12.2013:2,50 %(1,50 % + 1,00 %-poeng)
01.01.2014 -31.12.2014:2,50 %(1,50 % + 1,00 %-poeng)