Vilkår for bruk

Versjon 1.5 - ajourført 5. desember 2013

Ved å benytte disse hjemmesidene samtykker du til å være bundet av disse Brukervilkårene. Hvis du ikke kan godkjenne disse vilkårene i sin helhet må du ikke benytte disse hjemmesidene.

Renteberegningskalkulatoren er en gratis ressurs som Harduensak.no AS tilbyr for bruk på www.interestia.no.

Harduensak.no AS har gjort store anstrengelser for å presentere korrekt, aktuell og troverdig informasjon og beregninger på disse hjemmesidene, og informasjonen på denne hjemmesiden er publisert i god tro. Harduensak.no AS påtar seg likevel ikke noe juridisk ansvar for beregningene eller korrektheten, fullstendigheten eller bruken av informasjonen. All bruk av kalkulatorene og informasjonen på hjemmesiden skjer på brukerens eget ansvar.

Lenkene på denne hjemmesiden til andre hjemmesider tilbys utelukkende som en service til brukerne av denne hjemmesiden. Harduensak.no AS er ikke ansvarlig for riktigheten av informasjon, innhold eller vilkårene som gjelder på slike lenkede hjemmesider, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, formuesreduksjoner eller annen økonomisk skade/ tap som følge av innhold på eller bruk av slike hjemmesider.

Alle dokumenter/ utskrifter fra vår tjeneste skal inneholde kreditering som følger: "Gratistjenesten er levert av Harduensak.no AS".

Alle beregninger du foretar på disse hjemmesidene skjer lokalt på din maskin i din nettleser. Ingen av dataene du taster inn blir sendt til oss eller overført via internett. Vi logger antall beregninger som foretas med kalkulatoren av statistiske hensyn.

Det er ikke tillatt å etablere lenking til www.interestia.no på en slik måte at www.interestia.no fremtrer i den fremmede hjemmesides ramme (frame).

Disse Brukervilkårene kan oppdateres fra tid til annen av Harduensak.no AS. Alle endringer i Brukervilkårene gjelder umiddelbart fra de er publisert på denne hjemmesiden.

Denne avtalen er underlagt norsk rett, og partene aksepterer med dette uigjenkallelig norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

© Copyright 2011-2014 Harduensak.no AS. All rights reserved. Oppfyllelse av copyright-begrensningen krever at ingen del av denne hjemmesiden kan reproduseres i noen form uten etter skriftlig samtykke fra Harduensak.no AS.

Vilkår for bruk